Free Download STEPWISE Parkinson 1.5.0 APK by Radboudumc

0 views

STEPWISE Parkinson is Health & Fitness app published by Radboudumc.  This app require Android 4.4+ or above. STEPWISE Parkinson has a 10+ download on Play Store and have rating with number of vote. You can download STEPWISE Parkinson 1.5.0 APK with com.parkinson.apk filename below. STEPWISE Parkinson Latest Version Update in 2021-02-17
STEPWISE Parkinson 1.5.0 screenshots 1

Download APK

STEPWISE Parkinson – An Overview

Free Download STEPWISE Parkinson 1.5.0 APK by Radboudumc
Onderzoek toont aan dat bewegen belangrijk is voor mensen met de ziekte van Parkinson. Deze app stimuleert mensen met de ziekte van Parkinson om meer te bewegen. In de app worden je stappen gemeten en je voortgang op je weekdoel gemonitord. Daarnaast word je gestimuleerd door een virtuele coach.

LET OP: De app STEPWISE Parkinson is voor deelnemers aan het onderzoek van het Radboudumc. Als je niet deelneemt aan dit onderzoek, kun je de app niet gebruiken. Voor meer informatie, ga naar https://www.parkinsonnext.nl/stepwise/

Functionaliteiten die de app biedt:
– Stappen van vandaag
– Stappen van gisteren
– Weekdoel en voortgang
– Monitoren beweegactiviteiten
– Overzicht van totaal aantal stappen en weekdoelen
– Chat met virtuele coach Bas Bloem
– Tips en beweegopdrachten
Research shows that exercise is important for people with Parkinson’s disease. This app stimulates people with Parkinson’s disease to exercise more. Your steps are measured in the app and your progress on your weekly goal is monitored. You will also be stimulated by a virtual coach.

NOTE: The STEPWISE Parkinson app is for participants in the Radboudumc research. If you do not participate in this survey, you will not be able to use the app. For more information, go to https://www.parkinsonnext.nl/stepwise/

Functionalities that the app offers:
– Today’s steps
– Steps from yesterday
– Weekly goal and progress
– Monitor exercise activities
– Overview of total number of steps and weekly goals
– Chat with virtual coach Bas Bloem
– Tips and exercise commands
STEPWISE Parkinson 1.5.0 screenshots 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *